Navigace:

Autoři projektu

CENIA
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
řešitelský tým

Jana Čermáková
Jaroslav Čermák, vedoucí projektu
Tomáš Daněk
Michaela Kropáčková
Milan Návoj
KXK Design Dodavatel vývoje softwaru a grafického řešení
Kristina Fišerová
Tomáš Hubáček
Kateřina Nečasová
Barbora Sládková
Jan Sládek
Eva Volfová
Konzultanti,
spoluautoři
a dodavatelé
jednotlivých částí
obsahu Multimediální
ročenky:
Jakub Hollman
Karel Jech, Státní fond životního prostředí ČR
Edita Jungvirtová, CENIA
Daniel Kletenský, Správa CHKO Poodří
Leona Matoušková, CENIA
Petr Pešice, Ústav fyziky atmosféry Akademie věd ČR
Václav Petříček, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Jan Pivoňka
Zdeňka Podhajská, CENIA
Ondřej Simon, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
Lenka Volaufová, CENIA
Z partnerských organizací
a škol se tvorby
a připomínkování
vývoje Multimediální
ročenky účastnili zejména
tito lidé:
Hana Boukalová, Cross Czech, a.s.
Václav Bratrych, Agentura Koniklec, o.s.
Michaela Frýzková, Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5
Ivana Haladová, Cross Czech, a.s.
Milan Hausner, ředitel ZŠ Lupáčova, Praha 3
Jakub Heller, Cross Czech, a.s.
Eva Jiříková, ZŠ gen. Janouška, Praha 9
Anna Koktová, Gymnázium Jana Palacha Praha 1, s.r.o.
Jiří Kopecký, ZŠ Lupáčova, Praha 3
Petr Kořán, Cross Czech, a.s.
Róbert Kukul‘a, Eko Gymnázium, o.p.s., Praha 10
Olga Marešová, ZŠ Lupáčova, Praha 3
Tereza Nečesaná, Gymnázium Jana Palacha, s.r.o., Praha 1
Milena Peterová, Eko Gymnázium, o.p.s., Praha 10
Lenka Pítrová, ZŠ Lupáčova, Praha 3
Anna Plimlová, Eko Gymnázium, o.p.s., Praha 10
Hana Pokorná, ředitelka Eko Gymnázia Praha, o.p.s., Praha 10
Ivan Štěpka, ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12
Milada Švecová, Klub ekologické výchovy, o.s.
Michal Veselý, ZŠ Lupáčova, Praha 3
Hana Zunová, Eko Gymnázium, o.p.s., Praha 10
Poděkování za spolupráci
Jiřímu Hradcovi, řediteli CENIA, české informační agentury životního prostředí

Kolegyním a kolegům z CENIA:
Evě Branišové
Romanu Bukáčkovi
Jarmile Cikánkové
Michaele Dombrovské
Pavlu Doubravovi
Barboře Herčíkové
Veronice Jandové
Janu Kolářovi
Jiřímu Kvapilovi
Janu Nepimachovi
Jiřímu Roubínkovi
Šárce Roušarové
Marii Stehlíkové

Odborným konzultantům a programátorům z TyfloCentra Brno, o.p.s.:
Haně Bubeníčkové
Jiřímu Fenzovi
Michalu Jelínkovi
Romanu Kabelkovi
Radku Pavlíčkovi
Janu Pokornému
Janu Šnyrychovi

A dále:
Heleně Kazmarové, Státní zdravotní ústav ČR
Josefu Kederovi, Český hydrometeorologický ústav
Jiřímu Nečasovi, Správa CHKO Poodří
Janě Ostatnické, Český hydrometeorologický ústav
Petru Štěpánkovi, radní hl. města Prahy

Za cenné podněty, připomínky a inspiraci dále děkujeme:
Václavu Cílkovi, ředitel Geologického ústavu Akademie věd ČR
Danuši Kvasničkové, předsedkyně Klubu ekologické výchovy, o.s.
Zbyškovi Nechanickému, Smíchovská střední průmyslová školy, Praha 5
Zdeňku Neubauerovi, emeritní profesor Přírodovědecké fakulty UK Praha

Patička: