Pohledy na vybrané téma

Alternativní pohony

Alternativní paliva a pohony jsou alternativním řešením ke spalování ropných (a pokud bychom nepočítali LPG, CNG a hybridy) i ostatních fosilních produktů v dopravě. Jejich budoucnost spočívá ve snižování závislosti dopravy na stále dražší a postupně i méně dostupné ropě. Navíc alternativní technologie a paliva mají ve srovnání s konvenčními i poněkud lepší ekologické parametry. Jejich společnou nevýhodou je však vyšší cena, daná počátkem jejich vývoje a menším rozšířením na trhu. Ve vozovém parku osobních automobilů (i veškerých motorových vozidel) v ČR jsou alternativní paliva a pohony zatím velmi málo rozšířeny. Pokud nepočítáme přestavby benzínových pohonů na LPG, kterých je v ČR registrováno cca 200 tis., se počet vozidel na alternativní pohon pohybuje v řádu tisíců, tj. okolo 0,1 % celkové velikosti vozového parku.