Pohledy na vybrané téma

Co je obal a odpad z obalů?

Obalem rozumíme každou věc, která slouží k ochraně nějakého výrobku nebo k usnadnění jeho přepravy. S obaly se nejvíce setkáváme v obchodech, kde je v nich zabaleno téměř všechno zboží. Obalem jsou nejenom plastové a skleněné lahve, plechovky, ale také kartonové krabice a folie, kterými jsou výrobky ochráněny před poškozením při přepravě a skladování.

Některé obaly lze znovu použít. Nejznámějším příkladem jsou vratné skleněné lahve. Ty se vymyjí a znovu použijí na stejný účel. Ne každý obal je ale opětovně použitelný, naopak, velká většina obalů slouží k jednorázovému užití (např. hliníkové plechovky). A tak, když koupený výrobek při použití z obalu vyjmeme a pak se obalu zbavujeme, např. vyhozením do kontejneru na tříděný odpad, se tento obal stává odpadem z obalů. Když si uvědomíme, jakou horu obalů někdy musíme zdolat, abychom se dostali k zakoupenému výrobku, mělo by být jasné, že obalový materiál, který je téměř všechen dále recyklovatelný a využitelný, by neměl skončit na skládce. Zkuste někdy celý den sledovat, co třídíte, nebo vyhazujete do koše, a zjistíte, že 80 až 90 % odpadů, které jste vyhodili, byly obaly. Proto byl vymyšlen systém třídění odpadů, jejich následná recyklace a zpracovávání. Třídění odpadů a jejich následné využití je uvedeno v kapitole Třídění odpadů.Graf 1: Vzniklé obalové odpady a struktura jejich složení, ČR [t]

Nejsou dostupná aktuální data.
Zdroj: ISSaR

Obrázky
Graf 1 Vývoj produkce odpadů z obalů a jejich využití v ČR [tis. t]
Graf 1 Vývoj produkce odpadů z obalů a jejich využití v ČR [tis. t] xls; 42kB
Zdroj: MŽP
Obr. 1 Plastové obaly na dotřiďovací lince
Obr. 1 Plastové obaly na dotřiďovací lince
Zdroj: www.mzp.cz
Obr. 2 Vytříděné a slisované PET lahve – třídění dle barev zvyšuje hodnotu suroviny
Obr. 2 Vytříděné a slisované PET lahve – třídění dle barev zvyšuje hodnotu suroviny
Zdroj: www.mzp.cz
Odkazy