Pohledy na vybrané téma

Dopravní výkon

Dopravní výkon hodnotí pohyb dopravních prostředků (tj. kolik kilometrů ujedou) bez ohledu na výsledek dopravy (tj. počet přepravených osob nebo množství zboží). Vyjadřuje nabídku dopravy. Používá se například pro stanovení kapacit silnic nebo veřejné dopravy. Také je s jeho pomocí možné hodnotit zátěže životního prostředí. Vyjadřuje se v těchto jednotkách:

  1. Vozokilometr (vkm) – udává počet kilometrů, které ujede dané vozidlo (osobní automobil, autobus, nákladní automobil) bez ohledu na jeho vytížení. Používá se pro silniční dopravu.
  2. Vlakový kilometr (vkm) – udává počet kilometrů, které ujede vlak nezávisle na počtu vagónů.
  3. Místokilometr (mkm) – udává počet míst v dopravním prostředku násobený počtem kilometrů, který dopravní prostředek ujede. Používá se pro stanovení teoretické kapacity hromadné dopravy.

Obr. 1 Dopravní indikátory – animace

Zjistěte, jak se počítají a co vyjadřují jednotlivé dopravní indikátory u různých dopravních prostředků, porovnejte je a zamyslete se, co to může znamenat pro životní prostředí. Aby se nám lépe počítalo, ujedou pro začátek všechny dopravní prostředky stejnou vzdálenost.