Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Důsledky zvyšující se spotřeby – chudoba, možnosti a limity

Vyprávěli vám někdy prarodiče, kolik měli v dětství hraček? A jak se bavili, když byli mladí, nebo co jedli? Určitě toho bylo mnohem méně, než na co jsme zvyklí dnes. Celosvětová (globální) spotřeba byla před sto lety asi 24krát nižší než v současnosti. S postupující globalizací, ekonomickým růstem a rozvojem technologií globální spotřeba neustále roste. Neroste však po celém světě rovnoměrně, ale více ve vyspělých zemích. Uvádí se, že 60 % celkové světové spotřeby připadá na USA a Evropu jako na nejvyspělejší části světa, přitom ale počet jejich obyvatel tvoří jen 20 % celkové populace. To dokazuje, jak vysokého stupně spotřeby dosahují vyspělé země v kontrastu se zbytkem světa. Náročnost našeho životního stylu si můžeme změřit a porovnat pomocí takzvané ekologické stopy.

V rozvojových zemích může spotřeba dokonce klesat – chudoba zde nemizí a často se naopak prohlubuje. Na ni jsou pak navázány další problémy, jako je dětská práce, rozsáhlé chudinské čtvrti kolem měst (slumy, favely), kde je obtížný přístup k pitné vodě, zdravotní péči či hygieně, zadluženost, kriminalita a další. Vyspělé státy se na řešení těchto problémů podílí různými formami rozvojové pomoci a spolupráce. Dlouhodobým problém je také nedostatek potravin a hlad.

I přes chudobu mnoha obyvatel je celkový nárůst globální spotřeby tak velký, že přestává být pro naši planetu únosná. Uspokojit naše spotřební návyky je náročné na energie, plochu, suroviny, vodu a tak dále. Naše spotřební nároky spolu s růstem počtu obyvatel tak vedou k situaci, kdy nám planeta Země přestává stačit. Dochází k rozšiřování pouští, ztrátě biodiverzity, klimatickým změnám a podobně.

 

Obrázky
Obr. 1 Mapa chudoby ve světě, 2009
Obr. 1 Mapa chudoby ve světě, 2009
Jak je rozptýlena chudoba na světě si můžete prohlédnout na přiložené mapě. Jednotlivé barvy označují procentuální podíl populace žijící pod mezinárodně uznávanou hranici extrémní bídy, tedy za méně než 1,25 $ (amerického dolaru) denně.
Autor: Tony0106
Obr. 2 Podíl obyvatel žijících ve slumech (v %) 2007
Obr. 2 Podíl obyvatel žijících ve slumech (v %) 2007
Obr. 3 Lidé žijící za méně než 1,25 USD/den, Afrika [%]
Obr. 3 Lidé žijící za méně než 1,25 USD/den, Afrika [%]
Obr. 4 Slum v Jakartě, Indie
Obr. 4 Slum v Jakartě, Indie
Autor: Jonathan McIntosh
Obr. 5 Slum v Mumbai, Indie
Obr. 5 Slum v Mumbai, Indie
Autor: Joel Newell ©
Odkazy