Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Ekonomie životního prostředí

Člověk uspokojuje své potřeby spotřebováváním různých statků a služeb. Některé statky, které si můžeme koupit, jsou vyráběny z přírodních zdrojů, jako je třeba dřevo, uhlí, kovové rudy, nebo vody. Jiné zase k výrobě potřebují energii, která může být vyráběna za pomoci přírodních zdrojů (například víte, že existují větrné, vodní a sluneční elektrárny). Své potřeby můžeme také uspokojovat, aniž bychom přímo spotřebovávali nějaký přírodní zdroj, třeba když jdeme na výlet do národního parku, abychom si odpočinuli od městského prostředí. V tom případě nespotřebováváme statek, ale využíváme službu, kterou příroda umožňuje – rekreaci v přírodě.

Hospodaření s přírodními zdroji, které využíváme pro výrobu a spotřebu, se také nazývá „ekonomika životního prostředí“. Při rozhodování, jak budeme se zdroji hospodařit, tedy jak budeme jednotlivé přírodní zdroje konkrétně využívat, které (a čí) potřeby budeme uspokojovat, se jako vědní obor uplatňuje ekonomie. Lze také říci, že ekonomie zkoumá chování člověka ve světě omezených zdrojů. V rámci ekonomie existuje odvětví zaměřené přímo na hospodaření člověka s životním prostředím – ekonomie životního prostředí.

 

Obrázky
Obr. 1 Těžba dřeva
Obr. 1 Těžba dřeva
Les můžeme využívat mnoha způsoby. Při kterých z nich využíváme přírodní statky a při kterých přírodní služby?
Autor: Heikki Valve
Obr. 2 Sbírání hub
Obr. 2 Sbírání hub
Autor: Pavel Ehrlich
Odkazy