Pohledy na vybrané téma

Elektrická energie

Elektrické energii říkáme v běžném životě elektřina. Elektrická energie z fyzikálního pohledu jako taková neexistuje. Je to vlastně energie složená z energie elektrostatického pole a magnetického pole. Dohromady tedy jde o energii elektromagnetického pole.

Elektrickou energii charakterizuje několik veličin. Mezi ty nejznámější patří elektrické napětí U, které se udává ve voltech [V] a proud I, který se měří ampéry [A]. Základní veličinou elektrické energie a elektrickou vlastností těles je elektrický náboj Q a udává se v coulombech (C). Elektřina je pak v podstatě elektrická práce  elektrického proudu.

Elektřina je velice praktická forma energie, lze ji totiž snadno měnit na jiné formy energie, například světlo nebo teplo. Většina elektřiny, kterou používáme, k nám přichází z elektráren. Elektřina se nenachází pouze v našich domácnostech, ale běžně se vyskytuje i v přírodě. Blesky nejsou ve skutečnosti nic jiného než výboje statické elektřiny, která vzniká při bouřkách, kdy se o sebe třou molekuly vody v oblacích. Statická elektřina vzniká třením a pouze v některých látkách. Může způsobit, že se předměty k sobě „lepí“. Pocítili jste někdy slabý elektrický zásah, když jste se dotkli kovu? To způsobuje statická elektřina, kterou si vytváří vaše tělo, když se pohybujete. Tzv. bioelektřina vzniká ve všech živých organismech. Má souvislost s biologickými pochody a závisí na aktivitě a celkové stavbě živočišného a rostlinného organismu. Její přítomnost však nijak nepociťujeme, protože její elektrické napětí je velmi malé. Využívá se např. při lékařské diagnostice při snímání činností srdce (EKG) nebo mozku (EEG). U některých živočichů, např. ryb, se však objevují napětí dosti vysoká. Na povrchu rejnoka naměříme 30 V, u elektrického úhoře až 400 V, což je hodnota pro člověka již smrtelná. U blesku je hodnota napětí mnohonásobně vyšší, udává se mezi 50 a 100 mil. V.

Praktickým využitím elektrické energie, její výrobou, rozvodem a přeměnou elektrické energie v jiné druhy energie se zabývá technický vědní obor zvaný elektrotechnika.

 

Obrázky
Obr. 1 Blesk, Las Cruces, New Mexico
Obr. 1 Blesk, Las Cruces, New Mexico
Obr. 2 Pararejnok elektrický, Tenerife
Obr. 2 Pararejnok elektrický, Tenerife
Autor: Philippe Guillaume
Elektřina a magnetismus v Encyklopedii fyziky
Elektřina a magnetismus v Encyklopedii fyziky
Odkazy