Pohledy na vybrané téma

Energie ohně

V dávných dobách lidé používali jako zdroj energie pro lov, práci i dopravu zejména vlastní svaly a zahřívali se kůží z ulovených zvířat. Pak objevili oheň a naučili se ho udržovat a využívat tak, aby jim sloužil jako zdroj tepla, bezpečí a jako prostředek na úpravu potravy. Oheň člověk ovládl přibližně před 800 000 lety.

Oheň jako zdroj energie využívá člověk dodnes, jen ho trochu zdokonalil. Otevřený oheň nahradily plameny v uzavřeném prostoru (v kamnech, v krbu, v průmyslovém kotli). Umíme lépe řídit spalovací proces a také jsme se naučili používat i jiné druhy paliv než dřevo (ropu, zemní plyn, uhlí). Jako první k tomuto objevu přispěl vynález parního stroje v 18. století, který tak poprvé umožnil získat zdroj energie nezávislý na přírodě. V 19. století se parní stroj stal nejvýznamnějším zdrojem energie jak v průmyslu, tak v dopravě. Ve 20. století byl pak vytlačen spalovacím motorem, který je nejvýznamnějším pohonem v dopravě již více jak 100 let, a později pak elektrickými stroji.