Pohledy na vybrané téma

Energie pole

Pole je prostor, ve kterém působí síly. Může se jednat o magnetické síly (magnetické pole), elektrické síly (elektrické pole) nebo gravitační sílu (gravitační pole).

Gravitační pole je prostor, ve kterém působí gravitační síly. Každá dvě tělesa jsou k sobě přitahována gravitační silou. Velikost gravitační síly Fg pro dvě tělesa je přímo úměrná součinu jejich hmotností (m1, m2) a nepřímo úměrná druhé mocnině jejich vzdálenosti (r). Platí tedy:

   

kde k je gravitační konstanta, k = 6,67×10–11 N×m2/kg2. Toto číslo je velice malé, proto běžně gravitační sílu mezi dvěma předměty nepozorujeme. Ovšem Zeměkoule je těleso již tak velké a má tak velkou hmotnost, že se u ní účinky této síly již projevují. A to je důvod, proč všechna tělesa padají k zemi.

Zamysleme se na chvíli, jak by to vypadalo, kdyby gravitační síla neexistovala. Této situaci říkáme stav beztíže a zažívají ho kosmonauti ve vesmíru. Může nám připadat zábavné, že létají v prostoru a nemusí chodit po svých. Ale tento stav přináší také spoustu praktických problémů. Jídlo mají astronauti zabalené po jednotlivých soustech, aby nedrobili (drobky nelze smést a létaly by volně prostorem), často mají potraviny v kašovité podobě a vycucávají je z tub podobných těm na zubní pastu rovnou do úst. A jak asi probíhá běžná každodenní hygiena?