Pohledy na vybrané téma

EURO normy

Aby mohl být automobil homologován, tj. schválen pro provoz na silnicích, musí splnit řadu norem. Mezi jinými jsou to i důležité evropské emisní normy, tzv. EURO normy, které určují množství spalin, které automobil může vypouštět do ovzduší. Cílem EURO norem je postupné snižování obsahu oxidů dusíku (NOx), uhlovodíků (HC), oxidu uhelnatého (CO) a pevných částic (PM) ve výfukových zplodinách motorových vozidel. EURO normy rozdělují automobily podle druhu a hmotnosti (osobní automobily, nákladní automobily, autobusy) a podle typu motoru (zážehový a vznětový). V rámci těchto kategorií jsou stanoveny různé hodnoty maximálního obsahu škodlivin (viz Tab. 1). Je jasné, že těžký nákladní automobil s velkým vznětovým motorem nemůže dosáhnout stejně nízkých hodnot obsahu škodlivin jako malé auto s litrovým motorem. Emisní normy musí splňovat všechna nově vyrobená vozidla určená pro evropský trh. Limity obsahu emisí výfukových plynů se každé dva roky kontrolují i během provozu vozidla na stanicích technické kontroly (STK).

Emisní normy se od roku 1993, kdy vstoupila v platnost první norma EURO 1, postupně zpřísňují. V současné době je v platnosti norma EURO 5 a připravuje se norma EURO 6, která pro registrace a prodej nových vozidel začne platit začátkem září 2015. Postupné zpřísňování norem postihuje více vznětové motory, které se od normy EURO 5 dostávají téměř na úroveň zážehových motorů, pokud jde o emise NOx a PM.

Jaké je složení vozového parku ČR dle EURO norem a druhů dopravních prostředků, ukazuje graf 1. Alarmujícím údajem je, že přibližně 10 % osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel (dodávek) které jezdí po českých silnicích nesplňuje  vůbec žádnou emisní normu.Graf 1 Struktura vozidel jednotlivých kategorií dle souladu s emisními EURO normami v ČR [%]

Nejsou dostupná aktuální data.
Zdroj: ISSaR

Obrázky
Tab. 1 Přehled emisních EURO norem pro osobní automobily [g/km]
Tab. 1 Přehled emisních EURO norem pro osobní automobily [g/km]
Zdroj: www.nazeleno.cz
Odkazy