Pohledy na vybrané téma

Historie letecké dopravy

Historie letectví je oproti jiným způsobům dopravy poměrně krátká. Začátky letectví se datují do roku 1783, kdy poprvé vzletěl horkovzdušný balón sestrojený bratry Montgolfierovými. S vývojem vědy byl horký vzduch v balónu postupně nahrazován vodíkem. Tento prvek, který je lehčí než vzduch, se později používal i jako náplň do vzducholodí, které na začátku 20. století nakrátko ovládly nebe. První let letadlem s vlastním pohonem (benzínový motor) uskutečnili bratři Wrightové v prosinci roku 1903. Dvojplošník ze dřeva a plátna (obr. 1) se ve vzduchu udržel ani ne minutu a urazil vzdálenost pouze necelých 300 metrů.

Významný pokrok zažilo letectví až během 30. let 20. století. Nejúspěšnějším letadlem této doby byl Douglas DC-3, který se stal prvním dopravním letounem převážejícím cestující a zahájil moderní éru civilního letectví. Do začátku 2. světové války mnoho měst postavilo letiště a po válce se letectví rychle rozvíjelo, jelikož tisíce dříve vojenských pilotů bylo k dispozici pro civilní letectví. Prvním šířeji používaným letounem pro přepravu cestujících byl Boeing 707 od roku 1950.

Začátek letectví v ČR je spojen s legendárním letem českého inženýra Kašpara z Prahy do Pardubic 4. 6. 1910. I přes bouřlivý vývoj letectví, umocněný potřebami dvou světových válek, lze o moderní letecké dopravě v ČR mluvit až od 60. let 20. století. V 70. letech dosavadní vrtulová letadla začala nahrazovat letadla proudová, vyvinutá za 2. světové války pro vojenské účely.

 

Obrázky
Obr. 1 Letadlo bratří Wrightů
Obr. 1 Letadlo bratří Wrightů
Autor: John T. Daniels
Odkazy