Pohledy na vybrané téma

Index spotřebitelských cen

Index spotřebitelských cen je souhrnný ukazatel růstu cen všeho zboží a služeb, které domácnosti kupují. Pro výpočet indexu spotřebitelských cen zkoumáme spotřební koš s cca 800 druhy statků a služeb, které domácnosti běžně spotřebovávají. Každý statek a služba je ve spotřebním koši zastoupena v poměru, v jakém se běžně kupuje (rohlíky častěji, televize málo často).

Důležité je vědět, že index spotřebitelských cen se zabývá růstem cen, který vnímají domácnosti (a ne například podniky). Kromě tohoto indexu existují i jiné míry růstu cen.

 

Obrázky
Graf 1 Vývoj indexu spotřebitelských cen - životní náklady [index rok 2015=100]
Graf 1 Vývoj indexu spotřebitelských cen - životní náklady [index rok 2015=100] xls; 87kB
Graf ukazuje průměrný nárůst spotřebitelských cen vztažených k roku 2015, který slouží jako referenční. Díky tomu můžete porovnat finanční náročnost životních nákladů v uvedených letech.
Zdroj: ČSÚ
Graf 2 Vývoj indexu spotřebitelských cen dle základního členění - srovnání životních nákladů v letech 1995 a 2017 [index 2015=100]
Graf 2 Vývoj indexu spotřebitelských cen dle základního členění - srovnání životních nákladů v letech 1995 a 2017 [index 2015=100] xls; 88kB
Zdroj: ČSÚ
Odkazy