Pohledy na vybrané téma

Intenzita dopravy v ČR

Hustota, čili intenzita dopravy nám říká, jak moc nebo málo jsou silnice zatěžovány dopravním provozem. Nejčastěji se měří denní intenzita dopravy, tj. počet automobilů, který daným místem projede za 24 hodin. Intenzita silničního provozu neustále stoupá. Celkový nárůst intenzity dopravy od roku 1990 do roku 2007 byl na celé silniční síti v průměru 65 % (na silnicích 1. tříd 75 %, na rychlostních silnicích 108 % a na dálnicích 132 %).

Nejzatíženějšími úseky silniční dopravy v České republice jsou dálnice, na kterých se roční průměr intenzity dopravy pohybuje řádově v desetitisících vozidel. Nejvytíženější je dálnice D1, kde na úsecích před Prahou projede až 100 000 vozidel za den a u Brna, kde projede cca 50 000 vozidel denně. Přírůstek dopravy na zmíněných úsecích za 5 let přesahuje 20 000 vozidel denně, což je asi 14 vozidel každou minutu navíc. Intenzita dopravy s rostoucí vzdáleností od měst zřetelně klesá. Ukazuje to na skutečnost, že značný podíl lidí dojíždí z širšího okolí velkých měst, zejména v souvislosti s cestováním za prací a využívají pouze příměstské úseky dálnic. Intenzita dopravy však stoupá i v samotných městech, kde způsobuje jak dopravní komplikace, tak vysoké environmentální zátěže.

Intenzitu dopravy v místě vašeho bydliště zjistíte v nabízených odkazech.

 

Obrázky
Obr. 1 Intenzita dopravy v Praze
Obr. 1 Intenzita dopravy v Praze
Zdroj: ŘSD
Obr. 2 Intenzita dopravy – Praha, Nuselský most (pátek 14:30)
Obr. 2 Intenzita dopravy – Praha, Nuselský most (pátek 14:30)
Autor: Pavel Ehrlich
Obr. 3 Intenzita dopravy na dálnicích a silnicích I. třídy v roce 2005
Obr. 3 Intenzita dopravy na dálnicích a silnicích I. třídy v roce 2005
Zdroj: ŘSD
Odkazy