Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Izolace budov

Stěny a okna jsou nejdůležitějšími místy pro úniky tepla z budov. Proto je důležité, aby tyto stavební prvky měly dobré izolační vlastnosti. Výměnou starších oken za tepelně-izolační a zateplením stěn, střechy a podlah se dá ušetřit 50 % (i více) energie na vytápění, což představuje roční úsporu v řádu desetitisíců korun. Izolace působí příznivě i v letních vedrech – dům se nepřehřívá a nepotřebuje tak ani klimatizaci.

Další velké úniky tepla nastávají při větrání. Zde je však můžeme dobře ovlivnit tím, že budeme větrat krátce, ale intenzivně. Je mnohem úspornější otevřít na několik minut okno dokořán, než ho nechat pootevřené delší dobu. Pro zamezení úniků tepla větráním se může využívat rekuperace tepla, kdy se čerstvý vzduch přiváděný do budovy nejprve ohřívá odpadním teplem. Lze tak ušetřit až 90 % energie, která by se ztratila větráním.

To vše vede k vyššímu komfortu bydlení a zvyšuje i tržní hodnotu domu. Proto se v poslední době osvědčil systém tzv. štítkování domů. Podobně jako elektrospotřebiče, mají energetický štítek i nově postavené a zrekonstruované domy. Budova je zařazena do příslušné kategorie A až G na základě spotřeby energie na m² zastavěné plochy domu. V současné době by se již neměly stavět budovy horší než C. Je jen otázkou času, kdy bude většina nových domů stavěna v nízkoenergetickém či pasivním standardu (kategorie A).

 

Obrázky
Graf 1 Rozložení tepelných ztrát v rodinném a panelovém domě
Graf 1 Rozložení tepelných ztrát v rodinném a panelovém domě xls; 56kB
Zdroj: Eurotherm-CZ
Graf 2 Návratnost zateplení budovy a výměny oken za tepelně izolační
Graf 2 Návratnost zateplení budovy a výměny oken za tepelně izolační xls; 44kB
U nezateplené původní budovy jsou vyšší náklady na vytápění. U zateplené budovy je počítáno s počáteční investicí na zateplení a výměnu oken. Náklady na vytápění jsou potom ale nižší, proto je přímka méně strmá. V okamžiku protnutí obou linií se vrátila investice do zateplení a začínáme spořit.
Zdroj: výpočty CENIA
Obr. 1 Energetické štítkování – ukázka
Obr. 1 Energetické štítkování – ukázka
Obr. 2 K izolaci domu lze s úspěchem použít i balíky slámy - Centrum Veronica Hostětín
Obr. 2 K izolaci domu lze s úspěchem použít i balíky slámy - Centrum Veronica Hostětín
Autor: Pavouk
Odkazy