Pohledy na vybrané téma

Katalyzátor

Katalyzátor je zařízení na snižování obsahu nebezpečných látek ve výfukových spalinách motorových vozidel. Jeho označení vychází z toho, že v katalyzátoru jsou urychlovány (katalyzovány) chemické reakce, vedoucí k přeměně škodlivých produktů spalování, konrétně oxidu uhelnatého (CO) a oxidů dusíku (NOx) na oxid uhličitý (CO2), vodu a dusík, které jsou z pohledu lidského zdraví neškodné.

Katalyzátor je umístěn na konci výfukového potrubí. Spaliny v něm procházejí keramickou nebo kovovou strukturou podobnou včelím plástvím, na které jsou naneseny vzácné kovy (platina, palladium a rhodium) podporující chemické reakce. V současné době je katalyzátor schopen odstranit až 97 % uhlovodíků, 96 % CO a 90 % NOx a montuje se do všech nových automobilů vyráběných předními výrobci v Evropě, Americe, Japonsku i Asii.

Katalyzátory dělíme na třícestné (oxidačně-redukční), využívané v zážehových motorech a dvoucestné (oxidační) využívané ve vznětových motorech. Nejefektivnějším a nepoužívanějším je v současnosti řízený třícestný katalyzátor. Třícestný mu říkáme proto, že odstraňuje tři škodliviny (oxid uhelnatý, uhlovodíky a oxidy dusíku) a řízený kvůli tomu, že je vybaven tzv. lambda sondou. Ta řídí spalovací proces v motoru tak, aby mohl katalyzátor optimálně fungovat. Chemické reakce v katalyzátoru jsou účinné přibližně při 300–600 °C. Při nižších provozních teplotách je funkce katalyzátoru omezena. Proto automobil produkuje nejvíce znečištění v prvních kilometrech jízdy při studeném motoru. Víte, že automobil vybavený katalyzátorem nesmíme roztlačovat? Nespálené palivo by se dostalo do katalyzátoru a trvale by jej zničilo.

 

Obrázky
Obr. 1 Průřez katalyzátorem
Obr. 1 Průřez katalyzátorem
Autor: Stahlkocher
Odkazy