Pohledy na vybrané téma

Letecká doprava

Letecká doprava je nejrychlejší dopravou na světě, pokud nepočítáme stroje poháněné raketovými motory (raketoplány, rakety, vojenské střely). Rychlosti dopravních letadel v letové hladině se obvykle pohybují okolo 850 km/h. Letecká doprava je velmi nákladná, a to kvůli značné spotřebě paliva, drahým technologiím a složitému zázemí, které s leteckou dopravou souvisí.

Letadlo se ve vzduchu udrží díky tomu, že vzduch proudí okolo jeho křídel, čímž mu zajišťuje tzv. aerodynamický vztlak. Ten vzniká v důsledku pohybu tělesa dle 3. Newtonova zákona akce a reakce a je dán především tvarem, resp. profilem křídla (obr. 1). Proudění vzduchu a tedy i vztlak (rozdíl tlaků, který je dán různou rychlostí proudícího vzduchu nad horní a dolní plochou křídla) zajišťuje pohyb letadla. K tomu, aby toto proudění vznikalo, je nutná určitá rychlost. Znamená to, že letadlo se nemůže ve vzduchu zastavit, ale musí letět alespoň minimální, tzv. pádovou rychlostí. V opačném případě by se zcela neovladatelně volným pádem zřítilo k zemi.

K tomu, aby se letadlo vzneslo, potřebuje dosáhnout rychlosti přesahující u dopravních letadel 250 km/h. Na to je potřeba určitý prostor. Délky drah u dopravních letišť se proto pohybují mezi 2 a 4 kilometry. Letecká doprava potřebuje k svému provozu složitou infrastrukturu sloužící k odbavení cestujících (terminály), servisním úkonům (údržba, tankování paliva atd.) a systém řízení letového provozu.

Využití mají letadla zejména v osobní dopravě. Nákladní letecká doprava je kvůli své ceně a dalším omezením méně častá. Jak je to s leteckou dopravou u nás se dozvíte v kapitole: Letecká doprava v ČR.

 

Obrázky
Obr. 1 Aerodynamický vztlak na křídle – schéma
Obr. 1 Aerodynamický vztlak na křídle – schéma
In: Slovník pojmů, Akademie letectví [online]. 2008, roč. 8, č. 8, [cit. 2012-07-19]. Dostupný z WWW: http://www.airspace.cz/akademie/rocnik/2008/06/slovnik_pojmu.php
Obr. 2 Náběhová hrana křídla Boeingu 737 s turbínou proudového motoru
Obr. 2 Náběhová hrana křídla Boeingu 737 s turbínou proudového motoru
Autor: Pavel Ehrlich
Odkazy