Pohledy na vybrané téma

Magnetická energie

Magnetismus je schopnost vzájemného působení kovové látky a magnetického pole. Magnetické pole je silové pole, které vzniká následkem pohybu elektrických nábojů. Vytváří jej buď permanentní (stálý) magnet nebo elektromagnet. Magnet přitahuje kovové předměty. Jeho silové účinky jsou soustředěny v místech, které nazýváme póly. Rozeznáváme severní S (N – nord) a jižní J (S – south) magnetický pól.

Permanentní magnety nepotřebují k vytváření magnetického pole vnější zdroj energie. Vyskytují se přirozeně v některých horninách (magnetit), ale dají se i vyrobit. Elektromagnety potřebují k vytvoření magnetického pole elektrický proud. Když se zvětší proud, zvětší se i jejich elektromagnetické pole. Na tomto principu pracují elektromagnetické jeřáby na šrotištích. Také magnetické vlaky Maglev se mohou vznášet na vzduchovém polštáři díky tomuto jevu.

Obvyklé použití magnetů a elektromagnetů:

  • Harddisky v počítačích zaznamenávají data na magnetickou vrstvu (obr. 1).
  • Platební karty jsou opatřeny magnetickým páskem, který obsahuje informace pro spojení s bankou (obr. 2).
  • Většina televizorů a počítačových monitorů je založena na principu elektromagnetu, který vytváří obraz pomocí katodové trubice.
  • Reproduktor ve sluchátkách přeměňuje elektrickou energii (signál) pomocí magnetu na energii mechanickou (zvuk). Standardní mikrofony jsou založené na stejném principu, ale obráceně.

 

Obrázky
Obr. 1 Harddisky v počítačích zaznamenávají data na magnetickou vrstvu
Obr. 1 Harddisky v počítačích zaznamenávají data na magnetickou vrstvu
Autor: Inklein
Obr. 2 Platební karty s magnetickým páskem
Obr. 2 Platební karty s magnetickým páskem
Odkazy