Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Nabídka a poptávka

Všechny statky nebo služby, které si kupujeme, mají svoji cenu. Jak je cena konkrétního statku či služby (dejme tomu žvýkačky nebo třeba ostříhání u kadeřnice) vysoká, záleží na nabídce a poptávce (po žvýkačkách, nebo po stříhání). Fungování nabídky a poptávky říkáme tržní mechanismus.

Nabídku tvoří nabízející (podnik na výrobu žvýkaček, nebo vaše kadeřnice) a poptávku poptávající (vy a všichni ostatní, kteří chtějí žvýkat žvýkačku nebo mít nový sestřih). Nabízející prodávají za cenu, která jim pokryje náklady (materiál a platy zaměstnanců) a zisk. Poptávající si výrobek koupí jen tehdy, pokud na něj mají dost peněz a pokud jim za danou cenu stojí.

Obr. 1 Nabídka a poptávka po žvýkačkách

Takhle vypadá, graficky znázorněno, trh žvýkaček na grafu. Za vysokou cenu si chce žvýkačku koupit jen málo poptávajících, za nízkou cenu naopak skoro každý. Proto křivka poptávky klesá. Naopak pokud je cena vysoká, výrobci žvýkaček očekávají vysoké zisky, a proto chtějí prodat žvýkaček co nejvíce. Za nízkou cenu už tolik žvýkaček prodat nechtějí (žvýkačky jim přebývají na skladě). Proto křivka nabídky stoupá.

Množství žvýkaček, při kterém se poptávka protíná s nabídkou, nazýváme rovnovážné. Při tomto množství výrobci prodávají přesně za tu cenu, za jakou chtějí lidé žvýkačky nakupovat. Prodají se všechny vyrobené žvýkačky, všichni poptávající jsou spokojení a výrobcům nepřebývá nic na skladě.

Zdroj: CENIA