Pohledy na vybrané téma

Nedostatek potravin

Potravinový problém je ve světě velmi významný a viditelný. V současné době se můžeme setkat s hladomory v Africe a podvýživou na dalších kontinentech, a to i přes veškeré technické a technologické pokroky naší civilizace. Dnes žije na Zemi asi 500 miliónů lidí s přebytkem potravy v Evropě, severní Americe, Austrálii a dalších rozvinutých regionech. Na druhé straně žije na planetě miliarda lidí podvyživených, kteří nemohou dosáhnout plného zdraví, normálně se vyvíjet a dospět. Tyto populace jsou negativně poznamenány, včetně budoucích generací. Děti silně podvyživené do věku pěti let mívají většinou nižší IQ (viz obr. č. 1) a téměř žádnou šanci na jakékoliv sociální uplatnění. Afrika je jediný kontinent, který neprodukuje dostatek potravin pro svou výživu a je nepostiženějším regionem, co se týče výskytu podvyživených a hladomoru.

Jestliže velké regiony zápasí s naprostým nedostatkem potravy, problémem privilegované pětiny lidstva v rozvinutých zemích je nadměrná spotřeba potravin, jejich nevhodná skladba a z toho pramenící nadváha. Nadvýživa ve vyspělých zemích, doprovázená omezeným pohybem, vede k nadváze, která převyšuje normální váhu o 20 a více procent.(1) Nadváha může být příčinou mnoha tzv. civilizačních nemocí, jako je cukrovka II. typu nebo infarkt myokardu.


(1)Nováček, P., Huba, M. Ohrožená planeta. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc, 1994. 203 str. ISBN 80-7067-382-6.

 

Obrázky
Obr. 1 Mapa IQ ve světě
Obr. 1 Mapa IQ ve světě
Obr. 2 Mapa světa – státy trpící hladem a podvýživou [% podvyživených lidí z celkové populace]
Obr. 2 Mapa světa – státy trpící hladem a podvýživou [% podvyživených lidí z celkové populace]
Autor: World Food Programme
Obr. 3 Mapa obezity ve světě, 2008 [% obézních lidí z celkové populace]
Obr. 3 Mapa obezity ve světě, 2008 [% obézních lidí z celkové populace]
Autor: World Health Organization (WHO)
Odkazy