Pohledy na vybrané téma

Obchod a služby

Obchod je pro většinu z nás místo, kam chodíme nakupovat. Termínem „obchod“ je ve však skutečnosti označován proces směňování zboží nebo služeb za peníze, případně za jiné zboží nebo služby. Místo, kde nakupujeme, budeme pro naše potřeby nazývat „prodejnou“. Prostředí, ve kterém dochází k obchodu, je označováno jako trh. Bez obchodu by každý jedinec mohl spotřebovat jen to zboží, které vyrobil, což v moderní společnosti prakticky není možné.

Obchod dělíme do dvou velkých skupin – na velkoobchod a maloobchod. Ve velkoobchodě spolu obchodují výrobci a prodejci, např. pekárna s firmou, která pak prodává její chléb v prodejně. V maloobchodě spolu obchodují výrobci nebo prodejci s konečnými spotřebiteli, tedy námi, resp. domácnostmi. Prodejna, kde nakupujeme potraviny, je tak maloobchodní jednotka, která může mít různé prodejní formáty, mezi které patří např. hypermarket, supermarket nebo diskont.

Existuje i mezinárodní obchod, kde spolu obchodují státní i soukromé společnosti a nakupují např. základní suroviny, potraviny, nebo třeba energii. Tyto statky nazýváme společným názvem komodity. Přehled nejobchodovanějších komodit rozdělený do skupin najdete v tabulce.

S komoditami obchodují i soukromí investoři, kteří je dále rozprodávají za účelem vlastního zisku. Takové obchody se dějí na burzách. Burzy jsou národní i mezinárodní.

O službách se více dozvíte přímo v kapitole: Služby.
 

Tab. 1 Nejobchodovanější komodity ve světě

Základní skupiny Komodity
Obilniny kukuřice, pšenice, oves, ječmen
Olejniny sojové boby, sojový olej, sojový šrot, řepka
Masa hovězí na výkrm, hovězí na porážku, celí vepři, vepřové boky
Drahé kovy zlato, stříbro, platina, paladium
Základní kovy měď, olovo, zinek, hliník, cín, nikl
Potraviny káva, kakao, cukr, pomerančový koncentrát
Vlákna bavlna, dřevo, vlna
Energie ropa, topný olej, benzín, zemní plyn, elektrická energie, emisní povolenky, topný olej, kerosin

Zdroj: http://trhy.mesec.cz/