Pohledy na vybrané téma

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie (OZE), jak již napovídá jejich název, mají schopnost se částečně nebo úplně obnovovat. Jsou projevem přirozených geofyzikálních a kosmických toků energie a řídí je procesy, které nejsou závislé na člověku ani geologické historii naší planety. Většina z nich má svůj původ v procesech, které probíhají v jádru Slunce, jiné souvisejí s geofyzikálními pochody na Zemi.

Mezi obnovitelné zdroje energie řadíme energii větru, energii slunečního záření, energii vody, geotermální energii a energii biomasy. Obnovitelným zdrojem energie na Zemi je i půda, ze které získávají hlavní část živin rostliny. Obnovitelné zdroje jsou tedy takové zdroje energie, které jsou v určitém množství dostupné prakticky neustále. Z pohledu nároků dnešní civilizace (na rozdíl od tradičních fosilních paliv) jsou tedy nevyčerpatelné. Při přeměně z primární energie na využitelnou formu mají tyto zdroje minimální dopad na životní prostředí.

Přestože říkáme, že jsou nevyčerpatelné, neznamená to, že této energie máme dostatečné množství. Jakým způsobem se obnovitelná energie využívá, si povíme v následujících kapitolách.

Kolik elektřiny a tepla se v České republice z obnovitelných zdrojů získá, můžete vidět v grafech 1 a 2.Graf 1: Vývoj výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a z odpadů v ČR [GWh]

Nejsou dostupná aktuální data.
Zdroj: ISSaRGraf 2: Vývoj výroby tepla z obnovitelných zdrojů energie a z odpadů [TJ]

Nejsou dostupná aktuální data.
Zdroj: ISSaR