Pohledy na vybrané téma

Odpady ze zdravotnictví a veterinární péče

Tyto odpady vznikají při léčebné péči nebo při obdobných činnostech v nemocnicích a ostatních zdravotnických zařízeních. Skupina zdravotnických a veterinárních odpadů je charakterizována především převažující nebezpečnou vlastností – infekčností, proto podléhá zvláštnímu režimu nakládání a shromažďování. Odhaduje se, že okolo 88–93 % odpadů ze zdravotnictví a veterinární péče je nebezpečných. Obvykle jsou tyto odpady umísťovány do pevných obalů nebo pytlů takové tloušťky, aby se nemohly jednoduše roztrhnout. Doba do odstranění musí být do 48 hodin v zimním období a do 24 hodin v letním období, při shromažďování v chladicích boxech se doba prodlužuje na 72 hodin.

Zdravotnickými a veterinárními odpady jsou například odpady z operačních sálů (použité jehly, zbytky tkání, obvazové materiály apod.), nepoužitá léčiva nebo chemikálie používané ve zdravotnictví a veterinární péči. Infekční zdravotnické odpady jsou obvykle odstraňovány ve spalovnách nebezpečných odpadů.

 

Obrázky
Obr. 1 Nádoby na zdravotnický odpad, který by mohl být infekční nebo způsobit poranění (např. jehly)
Obr. 1 Nádoby na zdravotnický odpad, který by mohl být infekční nebo způsobit poranění (např. jehly)
Autor: Joe Mabel
Odkazy