Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Ohřev vody

Mít doma v kteroukoli hodinu teplou vodu se dříve považovalo za luxus, dnes je to již samozřejmost. V ČR spotřebuje jeden obyvatel v průměru 70 litrů teplé vody za den.

Vzhledem k tomu, že ohřev vody je energeticky hodně náročný (20 % celkové spotřeby energie v domácnostech padne na ohřev vody), je vhodné věnovat mu pozornost. Teplou vodu v domácnostech lze získat dvěma způsoby – dálkově nebo vlastním ohřevem. Dálkové teplo je dodáváno teplárenskou společností. V případě vlastního ohřevu lze využívat buď zásobníkové, nebo průtokové ohřívače.

Průtokové ohřívače bývají energeticky úspornější, neboť vodu zahřívají teprve v okamžiku, kdy je opravdu zapotřebí (jakmile uživatel otočí kdekoli v domě vodovodním kohoutkem, spustí řídící jednotka hořák pro ohřev). Ovšem množství takto ohřáté vody je omezené, obzvláště zřejmé je to v případě, že se pouští teplá voda na více místech najednou.

Zásobníky teplé vody (bojlery) udržují zásobu ohřáté vody (desítky až stovky litrů) na nastavené teplotě. Přestože zásobníky mívají kvalitní izolaci, dochází ke ztrátám tepla do okolí. Optimální způsob ohřevu vody je proto vždy jiný v závislosti na místních podmínkách, možnostech a dostupnosti druhu energie (plyn, elektřina, dálkový ohřev) a na způsobu užívání budovy (domácnost, kancelářské budovy, skladové prostory, vícesměnný výrobní provoz). Teplou vodu lze získat i za pomoci slunce prostřednictvím solárních kolektorů.
 

Tab. 1 Jak zbytečně neplýtvat teplou vodou a tím pádem i energií?

Nahrazením koupání ve vaně rychlou sprchou lze ušetřit přibližně 100–150 l vody.
Snížením průtoku vody úspornou sprchovací hlavicí nebo perlátorem (tj. sítkem, které provzdušní vodu a vytváří tak dojem silnějšího proudu) lze ušetřit 5–10 l vody za minutu.
Dobu nastavování teplé vody zkrátí stop ventil na sprchové hlavici (po opětovném zapnutí zajistí předem namíchanou vodu), pákové baterie a více ještě termostatické baterie – úspora může dosáhnout 30 až 50 % vody.
Ušetříme, když nenecháme téci vodu zbytečně – během mydlení, čištění zubů či holení.
Nezapínáním poloprázdné myčky nádobí nebo pračky a využitím úsporných programů.
V případě ručního mytí nádobí můžeme ušetřit cca 40 l vody neumýváním nádobí pod tekoucí vodou, ale v napuštěném dřezu.