Pohledy na vybrané téma

Ostatní odpady

Za ostatní odpady považujeme ty, které nemají žádnou z nebezpečných vlastností, takže můžeme říct, že obecně jsou to všechny odpady, které nejsou nebezpečnými odpady. Ostatní odpad má v celkové produkci všech odpadů velký podíl (okolo 95 %). Všechny ostatní odpady jsou stejně jako nebezpečné zařazovány pod šestimístná katalogová čísla s uvedeným názvem odpadu. Oproti nebezpečným odpadům ale u čísla (kódu) odpadu nemají příznak „*“ anebo písmeno "N". Obecně se ostatní odpady označují písmenem „O“. Mezi ostatní odpad řadíme i odpad komunální.

Příkladem označení ostatního odpadu je odpad:

02 01 07 Odpady z lesnictví
02 01 07 O Odpady z lesnictvíGraf 1: Vývoj celkové produkce nebezpečných a ostatních odpadů v ČR [t]

Nejsou dostupná aktuální data.
Zdroj: ISSaR

Obrázky
Graf 1 Vývoj celkové produkce nebezpečných a ostatních odpadů v ČR [tis. t]
Graf 1 Vývoj celkové produkce nebezpečných a ostatních odpadů v ČR [tis. t] xls; 41kB
Zdroj: CENIA (ISOH)
Obr. 1 Ostatní odpady, které skončily na skládce
Obr. 1 Ostatní odpady, které skončily na skládce
Autor: Hugo Charvát ©
Odkazy