Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Podíl sektorů na ekonomice ČR

Na spotřebě a výrobě se v národním hospodářství různou měrou podílí jednotlivé sektory ekonomiky. Těmito sektory jsou těžba surovin, zemědělství, rybolov a lesnictví, výroba elektřiny a tepla, průmysl, stavebnictví a služby. Dle svého zařazení se dále dělí se do tzv. primárního, sekundárního a terciárního sektoru.

Největší podíl na výkonu české ekonomiky má zpracovatelský průmysl, dále pak obchod se zbožím a nemovitostmi, stavebnictví a také doprava a skladování, které v součtu tvoří více jak polovinu HDP. Samotná průmyslová výroba tvoří asi třetinu výkonu českého hospodářství, oproti zemědělství, které má pouze 3% podíl. Podíl ostatních odvětví můžete zjistit v grafu 1. Podobné je to i ve většině evropských zemí. V rozvojových zemích je zastoupení sektorů v ekonomice často dosti odlišné. Podíl zemědělství a průmyslu na HDP zde bývá daleko vyšší.

Nejvíce zaměstnaných v ČR pracuje ve službách, kde je zaměstnáno cca 56 % ekonomicky aktivních obyvatel, dále pak v průmyslu (cca 40 %) a nejméně v zemědělství, které zaměstnává necelá 4 % obyvatel ČR. Zaměstnanců ve službách je tedy více než desetinásobek zaměstnanců v zemědělství. Největším zaměstnavatelem v průmyslu je mladoboleslavská Škoda Auto.

 

Obrázky
Graf 1 Podíl odvětví na hrubé přidané hodnotě ČR, 2017 [%]
Graf 1 Podíl odvětví na hrubé přidané hodnotě ČR, 2017 [%] xls; 64kB
Kromě sektorů je sledován také podíl jednotlivých odvětví v ekonomice. Následující graf vyjadřuje podíl odvětví na hrubé přidané hodnotě v ČR.
Zdroj: ČSÚ
Odkazy