Pohledy na vybrané téma

Pohony v dopravě

Dopravní prostředky můžeme rozdělit na nemotorové, využívající k pohonu lidskou či zvířecí sílu, gravitační sílu nebo vítr, a motorové, které jsou poháněné motorem (auta, motocykly, letadla, vlaky atd.). Motorové dopravní prostředky (a motorová doprava) na světě v současnosti drtivě převažují.

Motor je stroj, který umožňuje přeměnu určitého druhu energie na energii mechanickou. Základní rozdělení motorů je na motory tepelné, využívající jako zdroj energie palivo (benzín, nafta atd.), a elektromotory, využívající elektrickou energii – tj. „hotovou“ formu energie. Jak jednotlivé druhy motorů fungují a jaké jsou jejich vlastnosti, výhody i nevýhody, se dozvíme v dalších kapitolách.

 

Obrázky
Obr. 1 Klasifikace dopravních pohonů
Obr. 1 Klasifikace dopravních pohonů
Zdroj: CENIA
Odkazy