Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Potraviny aneb co nás živí

Potraviny jsou nejčastěji a nejvíce nakupovaným zbožím. Jíst zkrátka musíme. I zde si spotřebitel může vybrat zboží šetrnější k životnímu prostředí. V tomto ohledu lze, kromě upřednostňování lokálních produktů a blízkosti země původu, dát přednost biopotravinám. Biopotraviny jsou produktem ekologického zemědělství, biopotravinou však může být i jablko nebo rajče, které vyrostlo u vás doma na zahradě. Záleží jen na způsobu pěstování. Aby se biopotraviny daly rozpoznat od ostatních, jsou v obchodě označeny zřetelným logem, které znamená, že pěstitel nebo výrobce potravin dodržel všechna požadovaná pravidla.

Cena biopotravin bývá poněkud vyšší. Není ale vždy třeba kupovat biopotraviny v obchodě. Stačí si najít svého farmáře, který pěstuje (a chová) takovým způsobem, který nám vyhovuje, nebo si zeleninu pěstovat (či zvířata chovat) sám. To jde i ve městě – farmářské trhy, bedýnkové systémy (pravidelné dodávky čerstvé zeleniny v bedýnkách přímo od pěstitele) a permakultura.

Tab. 1: Vývoj trhu biopotravin v ČR, 2005–2012

Ukazatel 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Celkový obrat s biopotravinami včetně vývozu (mld. Kč) x 0,84 1,39 1,95 1,98 2,10 2,24 2,40
Vývoz (mld. Kč) x 0,08 0,10 0,15 0,37 0,51 0,57 0,62
Spotřeba biopotravin v ČR (mld. Kč) 0,51 0,76 1,29 1,80 1,61 1,59 1,67 1,78
Meziroční změna obratu biopotravin (%) 16 49 70 40 -10 -1 4,6 6,7
Podíl na celkové spotřebě potravin a nápojů (%) 0,18 0,35 0,55 0,75 0,65 0,63 0,65 0,66
Spotřeba na obyvatele a rok (Kč) 50 74 126 176 154 151 158 169
Podíl dovozu na obratu biopotravin (%) 54 56 62 57 x 46 46 46
Podíl řetězců na obratu biopotravin (%) 57 67 68 74 68 67 64 64

Zdroj: Statistické šetření ÚZEI