Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Právní nástroje ochrany životního prostředí

Sedlák rozoral louky se vzácnými rostlinami v přírodní rezervaci na Jindřichohradecku. Z neratovické chemičky unikly desítky tun jedovatého chloru, což vedlo k evakuaci celého města. Kvůli znečištění ovzduší z oceláren trpí obyvatelé Ostravska zdravotními problémy. Co s takovými případy ohrožení životního prostředí? Je možné potrestat jejich viníky a odradit tak ostatní od jejich opakování?

K tomu vedle dobrovolných aktivit existují i pravidla, jejichž dodržování je povinné a při jejich porušení hrozí trest. Jsou to právní normy (zákony, vyhlášky, nařízení Evropského parlamentu a Rady EU, atd.) bránící tomu, aby se lidé a firmy chovali k  životnímu prostředí nezodpovědně a nešetrně a neohrožovali tím nejen sebe, ale i ostatní. Některé z nich se vztahují na každého z nás, jiné na firmy. Jsou to např. zákon o životním prostředí, zákon o právu na informace o životním prostředí a další zákony a související vyhlášky. Máme i samostatné zákony týkající se vodního a odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany přírody, územního plánování a stavebního řádu, nakládání s chemickými látkami, energetiky, hluku, ochrany klimatu a dalších oblastí.

Města a obce pak vydávají své vyhlášky platné jen na jejich území, např. o nakládání s komunálním odpadem, sběru a třídění odpadu, změně územního plánu apod.

 

Obrázky
Graf 1 Vývoj pokut udělených Českou inspekcí životního prostředí v jednotlivých složkách životního prostředí [mil. Kč]
Graf 1 Vývoj pokut udělených Českou inspekcí životního prostředí v jednotlivých složkách životního prostředí [mil. Kč] xls; 82kB
Zdroj: ČIŽP
Obr. 1 Jak se dostat do křížku s právem na ochranu životního prostředí? Třeba založením černé skládky.
Obr. 1 Jak se dostat do křížku s právem na ochranu životního prostředí? Třeba založením černé skládky.
Obr. 2 A co třeba pálení odpadu v kamnech?
Obr. 2 A co třeba pálení odpadu v kamnech?
Autor: Martin Mach Ondřej ©
Obr. 3 Do konfliktu se zákonem se můžeme dostat i sběrem borůvek tam, kde je to zakázáno
Obr. 3 Do konfliktu se zákonem se můžeme dostat i sběrem borůvek tam, kde je to zakázáno
Odkazy