Pohledy na vybrané téma

Průmysl

Jako průmysl označujeme všechny výrobní činnosti, při kterých se pomocí technologií, tedy výrobních prostředků a výrobních postupů, získávají a zpracovávají suroviny na konečné výrobky. Termín průmysl můžete pochopit i prostřednictvím přenesených významů – např. hudební průmysl, turistický průmysl, které neoznačují průmyslovou výrobu přímo, ale masové a systematické poskytování služeb

Průmysl je významným výrobním sektorem národního hospodářství ČR, který podobně jako zemědělství vytváří širokou škálu výrobků, tzv. hmotných statků. Výrobky mají buď další využití v průmyslu a zemědělství a slouží jako výrobní prostředky (obráběcí stroje, výrobní automaty, těžební stroje, stavební stroje, zemědělské stroje), nebo jsou určeny k přímé spotřebě, jako potraviny, nábytek nebo spotřebiče pro domácnost.

V základním rozdělení se průmysl dělí na těžební, který získává prvotní suroviny (součást priméru), zpracovatelský, který tyto suroviny zpracovává, a energetický, který z primárních surovin vyrábí elektřinu a teplo. Zpracovatelský průmysl se dále dělí na skupinu odvětví, která vytváří výrobní prostředky, dříve označovanou jako těžký průmysl. Do této skupiny patří například hutnický, strojírenský nebo elektrotechnický průmysl. Druhá skupina průmyslových odvětví zahrnuje tzv. spotřební průmysl (lehký průmysl), jehož výrobky jsou určené k přímé spotřebě. Jedná se např. o průmysl potravinářský, oděvní, nábytkářský nebo polygrafický. Podíl jednotlivých hospodářských odvětví na ekonomice ČR včetně průmyslu naleznete v kapitole: Podíl sektorů na ekonomice ČR