Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Průmyslová revoluce

Jednoznačně největší technický pokrok v dějinách lidstva nastal přibližně ve druhé polovině 18. století. Revoluce, která je nazývána průmyslovou, se postupně šířila z Velké Británie do Francie, střední Evropy, Ruska a USA. 1. průmyslová revoluce kontinuálně navázala na tzv. zelenou (či agrární) revoluci ze 17. století, kdy byly nově uplatňovány metody pěstování plodin, jako přechod z dvoupolního na trojpolní a střídavý systém. Ve výrobním procesu docházelo k postupnému přechodu od ruční výroby v manufakturách k tovární strojní velkovýrobě, čímž docházelo i k vzrůstající dělbě práce a specializaci. Pozitivní na této době bylo, že byly do výroby zaváděny nové technologie, nejprve v textilnictví (např. vyzrňovačka bavlny, tzv. Cotton Gin), později také v průmyslové výrobě a dopravě. Každý určitě ví, že první parní lokomotiva George Stephensona je výsledkem právě této první fáze industrializace. Na druhou stranu rozvoj průmyslové výroby přinesl nové problémy, se kterými se lidstvo do té doby nemuselo potýkat. Vůbec poprvé se hovoří o znečištění ovzduší díky škodlivinám uvolňovaným z továrních komínů. Řeky a ostatní povrchové vody začaly být plné různých nově vyvinutých chemických látek. A snad nejhorší dopad zažila města, jelikož se dělníci kvůli práci v továrnách stěhovali pryč z vesnic. To přineslo naprosté přelidnění měst spojené s chudobou a hladem a naopak téměř praktický zánik venkovského způsobu života. Na obrázcích se můžete podívat, jak vypadal např. jeden z prvních moderních parních strojů, či jak vypadala taková moderní továrna.

 

Obrázky
Obr. 1 Parní stroj - silniční lokomotiva Aveling & Porter by byla podle dnešních hledisek parním traktorem
Obr. 1 Parní stroj - silniční lokomotiva Aveling & Porter by byla podle dnešních hledisek parním traktorem
Obr. 2 Průmyslová výroba - textilka
Obr. 2 Průmyslová výroba - textilka
Obr. 3 Cottongin – vyzrňovačka bavlny
Obr. 3 Cottongin – vyzrňovačka bavlny
Odkazy