Pohledy na vybrané téma

Ropa

Ropa je nejdůležitější přírodní surovinou současnosti. Je označována jako „palivo“ globální ekonomiky. Využívá se nejen jako palivo pro dopravu a k výrobě elektřiny, ale i jako surovina k výrobě plastů, hnojiv, pesticidů i některých léků.

Ropa je hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina tvořená zejména směsí uhlovodíků, která se nachází ve svrchních vrstvách zemské kůry do hloubky cca 8 km. Dle vědci široce přijímané teorie vznikla ropa z prehistorických živočichů a rostlin žijících v oceánu před 300–400 miliony lety. Organické usazeniny vzniklé z těchto organismů byly překryty mocnou vrstvou písku a dalších usazenin a v době před cca 100 miliony lety pod nimi za působení vysokých tlaků a teplot začala vznikat ropa. 

Při měření objemu ropy se používá jednotka barel, který představuje přibližně 160 litrů.  Ropa je materiál s menší hustotou než voda. Rozlišujeme ropu lehkou (do 0,85 g/cm³), středně těžkou (0,85–0,93 g/cm³) a velmi těžkou (nad 0,93 g/cm³). Z tohoto důvodu nelze jednoduše udělat přepočet z barelů ropy na hmotnostní jednotky – barel ropy váží mezi 97 a 167 kg.

 

Obrázky
Obr. 1 Těžba ropy – ropný vrt
Obr. 1 Těžba ropy – ropný vrt
Autor: John Hill
Obr. 2 Těžba ropy – vrtná plošina, Autor: Sara Francis, U.S. Coast Guard
Obr. 2 Těžba ropy – vrtná plošina, Autor: Sara Francis, U.S. Coast Guard
Autor: Sara Francis, U.S. Coast Guard
Odkazy