Energie a životní prostředí

Téměř veškerou energii, kterou spotřebováváme, je až na výjimky nutné získávat z přírodních zdrojů. To se odráží na vyšších nárocích na množství vytěžených energetických surovin. Způsob jejich získávání však mnohdy nemění jen krajinu, ale váže na sebe další spotřebu energie. Následná přeměna energie na elektřinu a teplo produkuje množství znečišťujících látek, jež jsou vypouštěny do ovzduší. Jeho kvalita se zhoršuje, což se negativně projevuje na zdraví lidí i ostatních organismů. Proto bychom měli spotřebovávat energii uvážlivě, snažit se jí neplýtvat a při používání spotřebičů hledět i na jejich úspornost. Šetřením energie v domácnostech nešetříme jen přírodu, šetříme i své zdraví a své peníze.

Tento pohled jsme rozdělili do sedmi podkapitol a opět je ukryli do obrázku. Najděte je a získejte další informace!