Pohledy na vybrané téma

Síla zvířat

Zvířata lidé využívají již tisíce let. Zpočátku je lovili jen pro maso, ale časem zjistili, že je lze ochočit a využít k různým potřebám. Příkladem za všechny mohou být koně. Lidé přišli na to, že tato původně divoká zvířata se dají zkrotit a mohou na nich jezdit nebo je využít k tahání vozů. A tak je cca před 6 000 lety začali chovat. Koně se stali nezbytným, a stovky let i jediným, dopravním prostředkem i zdrojem síly pro práci v zemědělství (byli zapřaháni do pluhů) či pro pohon jednoduchých strojů (žentour). Až teprve nedávno je lidé začali chovat pro sport, zábavu a potěšení nebo k léčebným účelům (hipoterapie).

Lidé však využívají i další zvířata, nejen jako pracovní sílu nebo dopravní prostředek. Mnoho zvířat je chováno pro své chutné maso, vejce či mléko. Zvířecí srst se odedávna využívá jako teplý oděv, tuk pro výrobu svíček a v mnoha zemích se zvířecími exkrementy topí. Všechny tyto služby, které zvířata lidem poskytují, jsou vlastně spojené s energií. Buď nám ji přímo dodávají v podobě potravy, nebo tu lidskou šetří tím, že vykonávají těžkou práci.

 

Obrázky
Obr. 1 Dříve koně vykonávali těžkou práci, dnes jsou chováni spíše pro sport a zábavu
Obr. 1 Dříve koně vykonávali těžkou práci, dnes jsou chováni spíše pro sport a zábavu
Autor: MagicFlute1983
Obr. 2 V některých zemích je práce zvířat stále nezbytná – obdělávání rýžového pole ve Vietnamu
Obr. 2 V některých zemích je práce zvířat stále nezbytná – obdělávání rýžového pole ve Vietnamu
Autor: Thomas Schoch
Obr. 3 Indiánský smyk
Obr. 3 Indiánský smyk
Obr. 4 Zrekonstruovaný žentour v solném dole Wieliczka v Polsku
Obr. 4 Zrekonstruovaný žentour v solném dole Wieliczka v Polsku
Odkazy