Pohledy na vybrané téma

Silniční doprava

Silniční doprava je historicky nejstarší druh pozemní dopravy. Jedná se o celosvětově nejvíce využívaný druh osobní dopravy. Ve většině vyspělých zemí má většinový podíl v nákladní dopravě, zejména té vnitrostátní. Na světě se tedy nejvíc osob a velký podíl nákladu přepraví právě po silnici. Silnicí se obecně rozumí v krajině zřetelná spojnice dvou nebo více míst. Obvykle je to zpevněná, bezpečná a „rovná“ cesta. Ovšem zdaleka ne všude a vždy na světě tomu tak je a bylo. V současnosti je nejdůležitějším materiálem na jejich stavbu asfalt. Podle svého významu se silnice dělí do tzv. tříd a společně tvoří tzv. silniční síť, jejíž hustota a kvalita je základem dopravní infrastruktury všech vyspělých zemí. V ČR se nachází kolem 55 tisíc km silnic, nezpevněné komunikace jako jsou lesní a polní cesty se sem ale nepočítají. Silnice slouží hlavně pro automobily. Můžeme je využívat k chůzi či cyklistice, vše má však svá pravidla. Na dálnici chodec či cyklista rozhodně nepatří. 

Silniční doprava může být osobní i nákladní. Osobní se dále dělí na individuální (osobními automobily) a hromadnou dopravu (autobusy, trolejbusy, ad.). Výhodou silniční dopravy je její hustá síť, která zajišťuje snadnou dopravní obslužnost. Naopak železniční a vodní doprava jsou omezeny dostupností železnice a délkou splavných řek.
  <div class='tableauPlaceholder' id='viz1536734315646' style='position: relative'><noscript><a href='#'><img alt=' ' src='https:&#47;&#47;public.tableau.com&#47;static&#47;images&#47;Zk&#47;Zkoukagraf_2&#47;Dashboard1&#47;1_rss.png' style='border: none' /></a></noscript><object class='tableauViz'  style='display:none;'><param name='host_url' value='https%3A%2F%2Fpublic.tableau.com%2F' /> <param name='embed_code_version' value='3' /> <param name='site_root' value='' /><param name='name' value='Zkoukagraf_2&#47;Dashboard1' /><param name='tabs' value='no' /><param name='toolbar' value='yes' /><param name='static_image' value='https:&#47;&#47;public.tableau.com&#47;static&#47;images&#47;Zk&#47;Zkoukagraf_2&#47;Dashboard1&#47;1.png' /> <param name='animate_transition' value='yes' /><param name='display_static_image' value='yes' /><param name='display_spinner' value='yes' /><param name='display_overlay' value='yes' /><param name='display_count' value='yes' /></object></div>                <script type='text/javascript'>                    var divElement = document.getElementById('viz1536734315646');                    var vizElement = divElement.getElementsByTagName('object')[0];                    vizElement.style.width='800px';vizElement.style.height='627px';                    var scriptElement = document.createElement('script');                    scriptElement.src = 'https://public.tableau.com/javascripts/api/viz_v1.js';                    vizElement.parentNode.insertBefore(scriptElement, vizElement);                </script>

Obrázky
Obr. 1 Stavba silničního obchvatu Prahy – Lahovická estakáda
Obr. 1 Stavba silničního obchvatu Prahy – Lahovická estakáda
Zdroj: ŘSD
Obr. 2 Mapa silniční a dálniční sítě ČR
Obr. 2 Mapa silniční a dálniční sítě ČR
Zdroj: ŘSD
Odkazy