Pohledy na vybrané téma

Služby

Služby jsou činnosti, které slouží pro uspokojování potřeb. Je to například ostříhání u kadeřnice, doručení dopisu poštou nebo úklid náměstí. Do oblasti služeb patří také zdravotnictví, školství, doprava, ubytování a stravování, finanční a informační služby, poradenské služby a další.

Služby členíme na výrobní a nevýrobní. Výrobní služby jsou činnosti, při nichž vznikají spotřební statky. Příkladem výrobní služby je výroba oděvů nebo výroba nábytku.

Nevýrobní služby nejsou používány k výrobě, jak už vyplývá z názvu. Slouží ke spotřebě, tedy k uspokojování potřeb lidí. Nevýrobní služby mohou být věcné, nebo osobní. Věcné služby jsou činnosti, které obnovují nebo zlepšují hmotné statky (třeba oprava automobilu, instalatérské práce). Osobní služby jsou činnosti, které působí přímo na lidi (jako léčení u lékaře, nebo služby kadeřníka).

V ČR mají služby největší podíl na tvorbě HDP. Služby se vyznačují tím, že mají v porovnání s průmyslem nebo zemědělstvím menší dopad na životní prostředí. Ekonomika založená pouze na službách však není žádoucí, jelikož zemědělské a průmyslové výrobky by bylo nutné dovážet, což zvyšuje dovozní závislost, soběstačnost země a bezpečnost dodávek zboží.

 

Obrázky
Obr. 1 Příkladem výrobní služby je výroba oblečení (Ghana)
Obr. 1 Příkladem výrobní služby je výroba oblečení (Ghana)
Obr. 2 Kadeřnické služby patří mezi služby nevýrobní (Afghanistan)
Obr. 2 Kadeřnické služby patří mezi služby nevýrobní (Afghanistan)
Autor: Peretz Partensky
Obr. 3 Dělení služeb
Obr. 3 Dělení služeb
Zdroj: CENIA
Odkazy