Pohledy na vybrané téma

Směsný komunální odpad

Směsný komunální odpad tvoří v ČR kolem 60 % komunálního odpadu. Jde o zbytkovou směs komunálních odpadů, kterou není možno třídit a následně využít a vyhazujeme ji do běžných kontejnerů. Tyto odpady v současné době končí bez dalšího využití na skládkách nebo ve spalovnách, kde poslouží alespoň k výrobě tepla a elektrické energie. Výhřevnost směsného komunálního odpadu se pohybuje v rozmezí 7–15 MJ/kg. Průměrné složení směsného komunálního odpadu ukazuje graf 1 a průměrné chemické složení směsných komunálních odpadů je uvedeno v tab. 1. V grafu 2 je znázorněna celková produkce komunálních odpadů vedle celkové produkce směsných komunálních odpadů, které jsou součástí komunálních odpadů.

Tab. 1 Průměrné chemické složení směsných komunálních odpadů (území Ostravska, Brněnska), 2009

Parametr BREF Ostravsko Brněnsko
Voda (%) 15–40 33,7 33,0
Popel 20–35 16,5 18,8
Uhlík (% sušiny) 18–40 40,8 41,8
Vodík (% sušiny) 1–5 13,1 5,5
Dusík (% sušiny) 0,2–1,5 0,6 1,2
Kyslík (% sušiny) 15–22 15,1 15,6
Síra (% sušiny) 0,1–0,5 0,2 0,2
Fluor (% sušiny) 0,01–0,035 - -
Chlor (% sušiny) 0,1–1 0,7 0,2
Olovo (mg/kg sušiny) 100–2 000 75,0 535
Kadmium (mg/kg sušiny) 1–15 5,9 6,2
Měď (mg/kg sušiny) 200–700 53,3 36,5
Zinek (mg/kg sušiny) 400–1 400 136,1 903
Rtuť (mg/kg sušiny) 1–5 6,9 1,7
Thalium (mg/kg sušiny) < 0,1 - 0,08
Mangan (mg/kg sušiny) 250 140,0 166
Vanad (mg/kg sušiny) 4–11 - 6,84
Nikl (mg/kg sušiny) 30–50 45,0 21
Kobalt (mg/kg sušiny) 3–10 7,2 9,5
Arsen (mg/kg sušiny) 2–5 3,6 3
Chrom (mg/kg sušiny) 40–200 56,0 25
Selen (mg/kg sušiny) 0,21–15 - -
PCB (mg/kg sušiny) 0,2–0,4 - -
PCDD/F (ng I-TE/kg) 50–250 - -

Zdroj: www.kic-odpady.czGraf 1: Vývoj celkové produkce komunálních odpadů a směsných komunálních odpadů v ČR [t]

Nejsou dostupná aktuální data.
Zdroj: ISSaR

Obrázky
Odkazy