Pohledy na vybrané téma

Spotřební koš

Spotřební koš si představme jako obří nákupní košík, ve kterém je vše, co průměrná česká domácnost spotřebuje. Najdeme tam několik stovek statků a služeb, které dělíme do kategorií jako je odívání, potraviny, doprava, dovolené, volný čas atd. Jednotlivé statky a služby jsou ve spotřebě domácnosti různě důležité a různě časté – kvůli tomu je každé položce ve spotřebním koši určena tzv. váha. Například potraviny mají ve spotřebním koši průměrné české domácnosti váhu přibližně pětkrát vyšší než oděvy.

Obsah spotřebního koše v různých zemích světa se velmi liší. Proto je kombinace statků a služeb pro spotřební koš v každé zemi pečlivě vybírána a v pravidelných časových intervalech aktualizována.

Spotřební koš je také základem pro výpočet jednoho z ukazatelů růstu cen zboží a služeb.