Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Spotřební koš ekonomicky vyspělých a rozvojových zemí

Spotřební koš má přirozeně různý obsah v různých zemích světa. Největší rozdíl je možné pozorovat mezi zeměmi vyspělými a rozvojovými. Čím je země chudší, tím větší část spotřeby domácnosti tvoří nejzákladnější potraviny a bydlení.

Představu si můžeme udělat podle části spotřebního koše, která obsahuje potraviny, alkohol a tabák. Tyto statky zaujímají největší část spotřebního koše. Rozdíl mezi vybranými zeměmi vidíte sami již z obrázku. Jedná se vždy o týdenní spotřebu potravin průměrné rodiny.

Obr. 1 Spotřební koš ekonomicky vyspělých a rozvojových zemí (porovnání)

Zdroj: Hungry planet

 

Obrázky
Obr. 2 Mapa míry nerovnoměrnosti příjmu v jednotlivých zemích
Obr. 2 Mapa míry nerovnoměrnosti příjmu v jednotlivých zemích
Spotřební koš a jeho cena je průměrným údajem za populaci dané země. Je nutné si však uvědomit, že i v rámci jednoho státu panují velké rozdíly. Pomocí následující mapy si můžete názorně uvědomit, jaké země nejvíce bojují s nerovnoměrným rozložením bohatství mezi lidmi (tmavě červená barva) a kde jsou finanční možnosti obyvatel naopak vyrovnané (tmavě zelená). Čím vyšší je velikost Giniho koeficientu, tím méně rovnoměrné je v daném státě rozložení příjmů.
Odkazy