Pohledy na vybrané téma

Statky

Statky jsou všechny předměty, které uspokojují naše potřeby. Zpravidla jsou to věci – hmotné statky – jako například chléb, třešně, oblečení, dům, motorka. Říkáme jim také jiným slovem zboží. Rovněž ale spotřebováváme statky nehmotné, které nemají fyzickou podobu – třeba hrajeme počítačové hry. Nehmotným statkem je pro nás také naše znalost cizího jazyka, kterou potřebujeme, abychom se mohli domluvit v zahraničí.

Rozeznáváme i další druhy statků:

  1. statky spotřební – slouží ke spotřebě (například žvýkačka, tričko, židle)
  2. statky kapitálové – slouží k výrobě spotřebních statků (například stroj na výrobu žvýkaček)

Dále se statky mohou dělit na:

  1. statky vzácné (= ekonomické) – jsou to statky, kterých není dost, aby uspokojily všechny potřeby všech lidí v určitém místě. Například každý by si rád pochutnal na houbové smaženici, ale v lese je jen omezené množství jedlých hub, takže si pochutnají jen ti houbaři, kteří houby najdou, seberou a usmaží jako první. Do této kategorie patří vlastně všechny statky, které si běžně kupujeme – rohlíky, oblečení, elektronika, automobily a podobně.
  2. statky volné -  jsou statky, kterých je víc, než jaká je potřeba lidí v určitém místě je spotřebovávat. Například pokud se chceme koupat v moři a jsme na mořském břehu, máme k dispozici více vody ke koupání, než potřebujeme. Mořská voda pro nás v tomto případě není nijak vzácná, je to volný statek. Volný statek obecně je předmět, který je nám užitečný pro uspokojení potřeby, zároveň je dostupný (je ho dostatek) a nemusíme nic platit, abychom ho mohli spotřebovávat.(1)

(1) Holman, R., Pospíchalová, D. Úvod do ekonomie pro střední školy. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2001. 189 s. ISBN 80-7179-023-0.

Obr. 1 Druhy statků
 

Zdroj: CENIA