Pohledy na vybrané téma

Tepelná energie

Jednou z forem vnitřní energie je tepelná energie, které správně říkáme teplo. Je to elektromagnetické záření o vlnové délce větší než 700 nm a kratší než 1 mm. Tepelné záření vydává každé zahřáté těleso. Kdykoli něco ohříváme, zvyšujeme tomu vnitřní energii.

Přenos tepla probíhá z teplejších míst na chladnější. Například jídlo chladne proto, že jeho teplota přechází do chladnějšího talíře a okolního vzduchu.  Obvykle nemůžeme teplo vidět, ale je možné jej zaznamenat pomocí infračervené kamery, tzv. termovize (obr. 1).

Při zahřívání se molekuly mnoha materiálů rozestoupí. Následkem toho expandují, což znamená, že se zvětší jejich objem. Když zchladnou, dojde opět k jejich kontrakci neboli zmenšení. Protože vzduch při ohřívání hodně expanduje, je teplý vzduch mnohem lehčí než vzduch studený. To je důvod, proč létají horkovzdušné balóny. Horký vzduch uvnitř těchto balónů je lehčí než vzduch, ve kterém plují. Doma si to můžete ověřit na dvoupatrové posteli – tepleji vám bude nahoře.

 

Obrázky
Obr. 1 Obraz kočky pořízený kamerou citlivou na infračervené záření
Obr. 1 Obraz kočky pořízený kamerou citlivou na infračervené záření
Autor: Yellowcloud
Obr. 2 Infračervený snímek parní lokomotivy
Obr. 2 Infračervený snímek parní lokomotivy
Autor: Jagokogo
Odkazy