Pohledy na vybrané téma

Těžba a spotřeba ropy

Ropa je nejvýznamnější strategickou surovinou současnosti, za kterou zatím neexistuje plnohodnotná náhrada. Aktuálně jsou dostupné světové zásoby ropy odhadovány na 1,65 bilionu barelů. S tím, jak se objevují další naleziště ropy, se i přes rostoucí těžbu dostupné rezervy ropy zvýšily od roku 1989, kdy se pohybovaly okolo 1 biliónu barelů. Země s největšími rezervami ropy ukazuje graf 2. Při současném tempu těžby (v roce 2014) okolo 87 mil. barelů ropy denně by stávající světové zásoby vydržely zhruba 54 let. Nejvyšší podíl rezerv k těžbě má Střední Východ a Venezuela. Na druhou stranu málo rezerv vůči těžbě má Rusko, USA a Norsko. Na celkové světové těžbě se nejvíce podílí Blízký východ (32 %), Rusko (12,9 %) a Severní Amerika (USA, Kanada a Mexiko), která těží 17 % světové těžby ale má pouze 5,5 % zásob.

Denní průměrná světová spotřeba ropy byla v roce 2014 cca 90 mil. barelů, je tedy o něco vyšší než těžba. Rozdíl pokrývají národní zásoby ropy, započítání neropných přísad do spotřeby a nepřesnosti v metodice sledování spotřeby (přesnější jsou data o produkci). Nejvíce ropy na světě spotřebuje asijský a pacifický region, Severní Amerika, Evropa a Rusko (23,5 %). Největší spotřebu ropy z jednotlivých zemí má USA (20 %), Čína (11 %) a Japonsko. V Evropě (EU 27 má spotřebu 17 %) má největší spotřebu Německo s podílem na celosvětové spotřebě 2,7 %.

 

Obrázky
Graf 1 Zásoby ropy v jednotlivých regionech světa v roce 2017 [%]
Graf 1 Zásoby ropy v jednotlivých regionech světa v roce 2017 [%] xls; 72kB
Zdroj: BP Statistical Review of World Energy
Graf 2 Země s největšími prokázanými zásobami ropy na světě v roce 2017 [mld. barelů]
Graf 2 Země s největšími prokázanými zásobami ropy na světě v roce 2017 [mld. barelů] xls; 64kB
Zdroj: BP Statistical Review of World Energy
Graf 3 Vývoj spotřeby ropy ve světě [mil. barelů/den]
Graf 3 Vývoj spotřeby ropy ve světě [mil. barelů/den] xls; 73kB
Zdroj: BP Statistical Review of World Energy
Mapa 1 Světové zásoby ropy 2009 [mld. barelů]
Mapa 1 Světové zásoby ropy 2009 [mld. barelů]
Zdroj dat: CIA
Odkazy