Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Udržitelná spotřeba a výroba

Jednou z hlavních vlastností spotřební (konzumní) společnosti je to, že lidé pro dosažení své spokojenosti vyžadují stále víc a spotřeba tak stoupá. Pokud by se stejný životní styl měl stát standardem i v zemích dosud rozvojových, např. jen v Indii a v Číně, znamenalo by to velmi rychlé vyčerpání zdrojů v celosvětovém měřítku. Takový blahobyt by tedy trval přinejlepším jen velmi krátce. Proto se v současnosti čím dál více prosazuje myšlenka udržitelné spotřeby a výroby. Co to znamená? Udržitelná spotřeba a výroba je „používání služeb a výrobků, které uspokojují základní potřeby společnosti a zlepšují kvalitu života, zároveň však snižují spotřebu přírodních zdrojů, používání toxických látek, produkci odpadů a škodlivin v průběhu celého životního cyklu služby nebo výrobků tak, aby nebylo ohroženo uspokojování potřeb budoucích generací“.(1) Tedy v duchu hesla, že „Zemi jsme nezdědili po svých předcích (a můžeme si s ní teď dělat, co chceme), ale vypůjčili si ji od našich potomků“ (a je tedy třeba o ni pečovat tak, abychom jim ji předali v dobrém stavu). Začíná se přihlížet i k tomu, že by z hlediska životního prostředí bylo výhodnější vrátit se k obchodu na místní úrovni, která prostředí zatěžuje daleko méně. Tato myšlenka však naráží na fakt, že za současných podmínek, kdy je mezinárodní doprava levná, je ekonomicky výhodnější mnohé zboží dovážet „přes půl zeměkoule“.


(1) Rámec programů udržitelné spotřeby a výroby České republiky, Planeta 4/2005, Ministerstvo životního prostředí 2005