Pohledy na vybrané téma

Uran

Uran se v přírodě vyskytuje v uranových rudách jako směs tří izotopů 234U, 235U a 238U. Pro energetické účely je nejvhodnější 235U, který se mezi ostatními dvěma izotopy vyskytuje pouze 0,7% podílem. Aby bylo možné použít uran jako jaderné palivo, je nutné ho tzv. obohatit, tedy zvýšit koncentraci právě tohoto izotopu. K tomu se obvykle používá uran obsahující 3–5 % izotopu 235U.

Uranová ruda se těží podobně jako uhlí hlubinným způsobem. Těžba a zpracování je však vzhledem k její radioaktivitě zdraví škodlivá. Z vytěžené uranové rudy se surovina od hlušiny nejprve oddělovala mechanicky pomocí gravitace. Později, v 60. letech 20. století, se přešlo k účinnějšímu chemickému loužení kyselinou sírovou (H2SO4) přímo v podzemí. Tato metoda však velmi negativně ovlivňuje stav a kvalitu podzemní vody v okolí.

Největší zásoby uranových rud, jak ukazuje obrázek 2, se nacházejí v Kanadě, Austrálii, USA, Nigérii, Rusku a Jihoafrické republice. V České republice se uran těžil v Jáchymově, Horním Slavkově, na Příbramsku, na Moravě, v západních a zejména pak v severních Čechách v ložiscích Hamr a Stráž. V současné době se v ČR již uran těží pouze v rámci sanačních činností (při likvidaci starých ložisek, ze kterých stále vytéká kontaminovaná voda, a při čištění této vody) poblíž Dolní Rožínky u Žďáru nad Sázavou. I tak jde o jedinou probíhající těžbu v Evropské unii.

 

Obrázky
Graf 1 Těžba uranu ve světě v roce 2017 [t]
Graf 1 Těžba uranu ve světě v roce 2017 [t] xls; 50kB
Zdroj: www.world-nuclear.org
Obr. 1 Uran je stříbřitě šedý kov
Obr. 1 Uran je stříbřitě šedý kov
Obr. 2 Mapa 10 států, které dohromady těží více než 90 % uranu
Obr. 2 Mapa 10 států, které dohromady těží více než 90 % uranu
Autor: St.Krekeler
Obr. 3 Mapa ložisek uranu v ČR
Obr. 3 Mapa ložisek uranu v ČR
V České republice je v současné době těženo jedno ložisko s celkovou roční těžbou kolem 260 tun. Evidováno je celkem 7 ložisek.
In: Jirásek, J., Sivek, M., Láznička, P.: Ložiska nerostů. Ostrava: Anagram, 2010. ISBN 978-80-7342-206-6
Obr. 4 Tyče jaderného paliva
Obr. 4 Tyče jaderného paliva
Autor: NRC
Odkazy