Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Vítejte v kapitole Energie!

Energie je základní podmínkou života a existence vesmíru, umožňující chod tohoto světa. Energie je přítomna ve všech neživých a živých organismech; sice ji nevidíme, můžeme však vnímat její projevy. Dává předmětům jejich vlastnosti, způsobuje pohyb těles a fungování předmětů všeho druhu, prakticky může za to, že se věci dějí.

Na energii a procesy s ní spojené se podíváme ze třech různých pohledů. Jejich prostřednictvím se dozvíme, jaké jsou formy a vlastnosti energie, odhalíme principy koloběhu a přeměny energie, ukážeme si, jak člověk energii vyrábí a využívá a co to znamená pro naše životní prostředí.