Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Vliv obnovitelných zdrojů energie

Obnovitelné zdroje energie (OZE) obecně vnímáme jako čisté a šetrné k životnímu prostředí. Využívání a podpora OZE má své dva hlavní důvody. Tím prvním je fakt, že v nedaleké budoucnosti dojde k vyčerpání fosilních paliv. Tím druhým zase skutečnost, že v současnosti jsou vypouštěny do ovzduší vysoké emise znečišťujících látek a skleníkových plynů ze spalování fosilních paliv. Negativní vlivy jsou však spojeny i s obnovitelnými zdroji energie.

Častou kritikou energie z obnovitelných zdrojů bývá náročnost její výroby. Ta souvisí zejména s vysokou pořizovací cenou energetických zařízení vzhledem k poměrně malému množství vyrobené energie. Současný technologický rozvoj a cena technologií nám tedy nedovoluje spoléhat se pouze na ně. Otazníků je mnohem více, ale i přesto je postoj k OZE, alespoň v Evropě, celkem jednoznačný. Evropská unie z důvodu jejich podpory stanovila celoevropský závazek, že do roku 2020 bude 20 % elektřiny, která se v EU spotřebuje, vyrobeno právě z OZE. I proto jsou OZE v současné době systematicky dotovány. ČR prozatím splnila závazek 8% podílu OZE na hrubé spotřebě elektřiny, ke kterému se zavázala v přístupové smlouvě k EU, a očekává splnění 13% podílu v roce 2020.

O hlavních problémech, provázejících obnovitelné zdroje energie, si povíme více v následujících podkapitolách.

 

Obrázky
Odkazy