Pohledy na vybrané téma

Vodní doprava

Už jste někdy jeli lodí, ať už po moři nebo po řece? Jestliže ano, pak jste použili vodní dopravu. Vodní doprava zahrnuje přepravu osob a zboží plavidly po vodě – od malých člunů, přes velké trajekty až po obří tankery. Dělíme ji na námořní a vnitrozemskou, resp. osobní a nákladní.

Fyzikální princip plavby lodě popisuje Archimédův zákon. Ten hovoří o tom, že těleso ponořené do kapaliny je vytlačováno silou, která je rovna tíze kapaliny tělesem vytlačené. Aby loď plula, musí být nadlehčována dostatečnou silou. Tato síla je označována jako hydrostatický vztlak, který musí být větší než gravitační síla působící na loď (obr. 1). Aby se těleso v prostředí vznášelo, musí mít menší hustotu, než je hustota vody. Za těchto okolností je vztlaková síla větší než gravitační síla působící na loď. I když některé části lodi jsou kovové, většina jejích částí je vyrobena z lehkých materiálů (plast, dřevo) a navíc značnou část objemu lodě vyplňuje vzduch, který je o dost lehčí než voda. Představte si, že dojde k havárii a do lodě nateče voda. Gravitační síla působící na loď tak překoná vztlakovou sílu a loď se potopí.

Vodní doprava je energeticky nejefektivnějším druhem dopravy, při pohybu lodi po vodní hladině vznikají nejmenší energetické ztráty. V přepočtu na jednotku přepravy je výrazně levnější než doprava letecká. Její nevýhodou je však nízká rychlost. Je proto využívána zejména v mezinárodní nákladní dopravě pro velkoobjemové přepravy surovin, hlavně ropy a dalšího zboží, které nepodléhá zkáze. Lidé se dnes přepravují loděmi většinou jen na kratší vzdálenosti – např. trajekty mezi pobřežím a ostrovy. Lodě bývají většinou poháněny naftovými motory, které vystřídaly kdysi hodně používané parní stroje. Jiným způsobem pohonu jsou plachty, které se dnes používají ke komerčním účelům už jen v zemích třetího světa, v rozvinutých zemích slouží spíše k rekreaci a sportu (jachting).

 

Obrázky
Obr. 1 Chování tělesa v kapalině – vztlaková síla
Obr. 1 Chování tělesa v kapalině – vztlaková síla
Autor: Vladimír Kratochvíl (licence CC BY-NC-SA)
Obr. 2 Kontejnerová loď Ever Given
Obr. 2 Kontejnerová loď Ever Given
Autor: NOAA\'s National Ocean Service
Obr. 3 Srovnání velikostí největších plavidel
Obr. 3 Srovnání velikostí největších plavidel
Autor: Delphine Ménard
Tanker Jahre Viking (Knock Nevis) v pořadu BBC - nejvetší plující objekt na světě
Tanker Jahre Viking (Knock Nevis) v pořadu BBC - nejvetší plující objekt na světě
Odkazy