Pohledy na vybrané téma

Zážehové motory

Čtyřdobé zážehové motory (rovněž nazývané benzínové, podle typu paliva, které spalují) jsou používány zejména k pohonu osobních automobilů a motocyklů. Zážehové se nazývají proto, že palivo ve válci je zažehnuto jiskrou ze zapalovací svíčky. Jedná se o nejrozšířenější a nejužívanější motor na světě, využívaný nejen v dopravě. Jeho účinnost se pohybuje okolo 30 %. Menší motocykly a některé stroje (např. travní sekačky) jsou poháněny dvoudobým zážehovým motorem, který je konstrukčně jednodušší, protože nemá sací a výfukový ventil, a je mazán přímo palivem, které je směsí benzínu a oleje. Dvoudobý motor má tudíž výrazně horší ekologické parametry než motor čtyřdobý.  Princip fungování zážehových motorů je ukázán a popsán na obr. 1, nebo si jej můžeme představit pomocí použitých animací.

 

Obrázky
Obr. 1 Princip činnosti čtyřdobého zážehového motoru
Obr. 1 Princip činnosti čtyřdobého zážehového motoru
Autoři: Jaroslav Reichl, Martin Všetička
Odkazy