Pohledy na vybrané téma

Železniční doprava

Vlak, železnice, dráha, nádraží – to všechno jsou slova spojovaná s železniční dopravou. V České republice má železniční doprava dlouhou tradici – koleje a drážní domky patří k české krajině již více než sto let. Odborně se vlakům, resp. železničním vozům (vagonům) a lokomotivám, říká drážní vozidla. Pohybují se, spojeny do dlouhých souprav, po ocelových kolech a jediným místem vzájemného styku s železnicí jsou kolejnice. To je hlavní příčina menší energetické náročnosti železnice v porovnání se silniční dopravou – mezi ocelovým kolem vlaku a kolejnicí je menší tření než mezi pneumatikou a silnicí. I když je vlaková souprava mnohonásobně těžší, než např. stejně dlouhá řada kamionů, její pohyb je energeticky méně náročný. To je hlavní důvod příznivější ceny železniční dopravy oproti ostatním druhům dopravy. Ještě menší energetické ztráty jsou u vodní dopravy.

Železnice se používá jak k dopravě osob, tak nákladů, především stavebních materiálů, tuhých i kapalných paliv, ale například i nových automobilů. Specifickým druhem hromadné železniční dopravy v některých velkých městech jsou tramvaje a metro. Železnice jsou většinou státní majetek a bývají státem i provozovány. U nás jsou to České dráhy (ČD).

Železniční doprava patří z pohledu životního prostředí mezi nejšetrnější druhy přeprav. Produkuje jen minimum emisí, elektrická železnice žádné přímé emise. Železnice je také méně náročná na prostor spojený se zásahy do krajiny. Elektrifikovaná dvoukolejka zabere jen asi třetinu půdy oproti dálnici s 2 x 2 pruhy. Další výhodou je, že na železnici nevznikají dopravní kolony. Nevýhodou naopak, že železniční síť není tak hustá jako silniční a vlakem se tak dá dostat na omezený počet míst. Vlak však může být velmi rychlý a na některých tratích v ČR konkuruje i dopravě automobilem. Více se dozvíte v kapitole: Jakou dopravu použít?

 

Obrázky
Obr. 1 Vlak na území ČR – železniční viadukt Stránov - Krnsko
Obr. 1 Vlak na území ČR – železniční viadukt Stránov - Krnsko
Autor: Petr Lux
Odkazy