Pohledy na vybrané téma

Zkapalněný ropný plyn (LPG)

Zkapalněný ropný plyn (Linquified Petroleum Gas, LPG) je tvořen směsí lehkých uhlovodíků převážně se třemi až čtyřmi atomy uhlíku v molekule (propan a butan). LPG je v kapalném stavu bezbarvá, snadno těkající kapalina. Zkapalněné ropné plyny jsou doprovodným produktem vznikajícím při těžbě ropy, kromě toho vznikají v jednotlivých technologických procesech při jejím zpracování. Přesto je LPG řazen mezi alternativní paliva.

LPG je v současné době nejrozšířenějším představitelem plynných motorových paliv. Používá se při spalování v zážehových motorech, které je nutné pro provoz na plyn speciálně upravit (LPG, podobně jako CNG, má vyšší teplotu vzplanutí než benzín). Jeho výhodou je oproti benzínu výrazně nižší cena a čistší provoz. Emise oxidů dusíku (NOx) a oxidu uhličitého (CO2) jsou oproti benzínu nižší cca o 20 %. Podíl nespálených uhlovodíků (HxCy) ve výfukových plynech je zhruba poloviční,  emise oxidu uhlenatého (CO) a prašných částic jsou u LPG prakticky nulové. Nevýhodou je naopak nutnost umístění další nádrže v prostoru pro zavazadla nebo namísto rezervního kola, poněkud vyšší spotřeba a nižší výkon motoru, a také nemožnost parkovat ve většině podzemních garáží (LPG je těžší než vzduch, v garážích by se hromadil a mohl by vybuchnout). V ČR jezdilo na LPG koncem roku 2014 okolo 200 000 vozidel.

LPG se kromě pohonu automobilů používá i na topení a vaření, místo zemního plynu. Kvůli bezpečné manipulaci musí mít LPG používaný pro pohon vozidel nepříjemný zápach. LPG je dostupný ve specializované síti čerpacích míst, která jsou často spojena s klasickými čerpacími stanicemi pro benzín a naftu.

 

Obrázky
Graf. 1 Porovnání emisí výfukových plynů ze spalování benzínu, nafty a LPG (%)
Graf. 1 Porovnání emisí výfukových plynů ze spalování benzínu, nafty a LPG (%) xls; 75kB
Zdroj: www.lpg.cz
Obr 1 Plnění nádrže s LPG probíhá skrze vysokotlakou hadici přes speciální ventil
Obr 1 Plnění nádrže s LPG probíhá skrze vysokotlakou hadici přes speciální ventil
Honza Groh
Odkazy