Pohledy na vybrané téma

Automobilový trh

Automobilový průmysl na celém světě ročně vyprodukoval v roce 2014 celkem cca 67,5 mil. osobních automobilů a cca 22,2 mil. ostatních vozidel (užitková vozidla, autobusy, mikrobusy, nákladní automobily), celkem tedy 87,5 mil. vozidel. Podíly zemí na celkové produkci se mezi roky 2005–2014 výrazně změnily. Zatímco v některých tradičních automobilových mocnostech výroba v tomto období klesala (ve Francii o 52 %, ve Španělsku o 9,5 % v USA o 1,6 %), za stejné období narostla výroba v Číně o 405 % (na více jak pětinásobek), která je v současnosti největším světovým producentem automobilů s roční produkcí blížící se 20 mil. osobních vozidel. V relativním vyjádření zaznamenalo v uvedeném období druhý největší růst výroby automobilů Slovensko (356 %). Výroba osobních automobilů v ČR stoupla mezi roky 2005–2014 na více než dvojnásobek na cca 1,25 mil. vozidel za rok. ČR se tak podílela na celosvětové produkci zhruba 2 %, což ČR řadí v EU i ve světě na čelní místa. Kromě ČR vyrobily více automobilů v EU jen Německo, Francie, Španělsko a Spojené království. Na žebříčku celosvětové produkce ČR zaujímá 13. místo. Automobilový průmysl a výroba dopravních prostředků obecně patří mezi tradiční odvětví v ČR.